E第}二O教h育_资源v网Z

与韩荆州书

李白

???【原文】

???白闻天下谈士相聚而言曰〔1〕:“生不用封万户侯〔2〕,但愿一识韩荆州。”何令人之景慕〔3〕,一至于此耶!岂不以有周公之风,躬吐握之事〔4〕,使海内豪俊,奔走而归之。一登龙门〔5〕,则声誉十倍。所以龙盘凤逸之士,皆欲收名定价于君侯〔6〕。愿君侯不以富贵而骄之,寒贱而忽之,则三千宾中有毛遂,使白得颖脱而出〔7〕,即其人焉。

???白陇西布衣,流落楚、汉〔8〕。十五好剑术,遍干诸侯;三十成文章,历抵卿相〔9〕。虽长不满七尺,而心雄万夫。王公大人,许与气义。此畴曩心迹〔10〕,安敢不尽于君侯哉?

???君侯制作侔神明〔11〕,德行动天地,笔参造化,学究天人〔12〕。幸愿开张心颜,不以长揖见拒〔13〕。必若接之以高宴,纵之以清谈〔14〕,请日试万言,倚马可待〔15〕。今天下以君侯为文章之司命,人物之权衡〔16〕,一经品题,便作佳士。而君侯何惜阶前盈尺之地〔17〕,不使白扬眉吐气,激昂青云耶?

???昔王子师为豫州,未下车,即辟荀慈明;既下车,又辟孔文举〔18〕。山涛作冀州,甄拔三十余人,或为侍中、尚书〔19〕,先代所美。而君侯亦荐一严协律,入为秘书郎;中间崔宗之、房习祖、黎昕、许莹之徒〔20〕,或以才名见知,或以清白见赏。白每观其衔恩抚躬〔21〕,忠义奋发,以此感激,知君侯推赤心于诸贤腹中〔22〕,所以不归他人,而愿委身国士〔23〕。倘急难有用,敢效微躯。

???且人非尧舜〔24〕,谁能尽善。白谟猷筹画,安能自矜〔25〕。至于制作,积成卷轴〔26〕,则欲尘秽视听〔27〕,恐雕虫小技〔28〕,不合大人。若赐观刍荛〔29〕,请给纸墨,兼之书人,然后退扫闲轩〔30〕,缮写呈上,庶青萍、结绿,长价于薛、卞之门〔31〕。幸惟下流〔32〕,大开奖饰,惟君侯图之〔33〕。

???【注释】

???〔1〕谈士:言谈之士。孔融《与曹操论盛孝章书》:“天下谈士,依以扬声。”

???〔2〕万户侯:食邑万户的封侯。唐朝封爵已无万户侯之称,此处借指显贵。

???〔3〕景慕:敬仰爱慕。

???〔4〕周公:即姬旦,周文王子,武王弟。因采邑在周(今陕西歧山县北),故称周公。吐握:吐哺(口中所含食物)握发(头发)。周公自称“我一沐(洗头)三握发,一饭三吐哺,起以待士,犹恐失天下之贤人”(见《史记·鲁世家》),后世因以“吐握”形容礼贤下士。

???〔5〕龙门:在今山西河津西北黄河两岸,峭壁对峙,形如阙门。传说江海大鱼能上此门者即化为龙。东汉李膺有高名,当时士人有受其接待者,名为登龙门。

???〔6〕龙盘凤逸:喻贤人在野或屈居下位。收名定价:获取美名,奠定声望。君侯:对尊贵者的敬称。

???〔7〕毛遂:战国时赵国平原君食客。秦围邯郸,赵王使平原君求救于楚,毛遂请求随同前往,自荐曰:“臣乃今日请处囊中耳。使遂早得处囊中,乃颖脱而出,非特其末见而已。”随从至楚,果然说服了楚王,使其同意发兵。平原君乃以为上客(见《史记·平原君虞卿列传》)。颖:指锥芒。颖脱而出,喻才士若获得机会,必能充分显示其才能。

???〔8〕陇西:古郡名,始置于秦,治所在狄道(今甘肃临洮)。李白自称十六国时凉武昭王李暠之后,李暠为陇西人。布衣:平民。楚汉:当时李白家于安陆(今属湖北),往来于襄阳、江夏等地。

???〔9〕干:干谒,对人有所求而请见。诸侯:此指地方长官。历:普遍。抵:拜谒,进见。卿相:指中央朝廷高级官员。

???〔10〕畴曩(chóu?? nǎng):往日。

???〔11〕制作:指文章着述。侔(móu谋):相等,齐同。东汉崔瑗《张平子碑》:“数术穷天地,制作侔造化。”

???〔12〕参,参与。造化:自然的创造化育。天人:天道和人道。南朝梁钟嵘《诗品序》:“文丽日月,学究天人。”

??
精心推荐 与韩荆州书

第1页 / 总2页??
  • 首页
  • ??上一页??
  • ??
  • ??下一页